Fix sửa lỗi iPhone 13 Pro Max bị xanh màn hình ở Hà Nội

800,000

  • Nguyên nhân iPhone 13 Pro Max bị xanh màn hình.
  • Chi phí sửa chữa.
  • Video thực tế quá trình sửa chữa.