Linh kiện ép kính điện thoại , smartphone chuyên dụng như : Máy ép kính, nước tách TA 999, keo LCD, siu dán trước sau, khuôn ép kính,…