Điện thoại Trần Anh có những dịch vụ sửa chữa phần mềm như :

Sửa chữa phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nhanh gọn. Khách hàng có thể chờ và lấy máy ngay.

  • UP ROM, nâng cấp ROM theo yêu cầu khách hàng.
  • Chạy lại phần mềm của máy. Với iPhone thì yêu cầu phải có iCloud.
  • Unlock máy (yêu cầu chính chủ).
  • Cài Tiếng Việt, ROM Tiếng Việt.

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.